SEMAT

Software engineering method and theory – ett enhetligt sätt att beskriva systemutvecklingsmetoder, utvecklat av bland andra Ivar Jacobson. Semat strävar efter att på ett entydigt sätt beskriva de teoretiska grunderna för systemutveckling och tillvägagångssätten vid realisering av system. Semat är till stor del agnostiskt när det gäller teorier och metoder, men rymmer vissa värderingar. Till exempel att agila metoder vanligtvis är bra och att vattenfallsmetoden inte är bra. – Se semat.org.

[förkortningar på S] [systemutveckling] [ändrad 1 september 2020]

Dagens ord: 2014-08-17