Sender policy framework

(SPF) – en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att förfalska av­sändar­adresser i e‑post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta av­sändar­adresser som finns på domänen. Inter­net­opera­törers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändar­adress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond. – Läs mer på openspf.org (nere sedan mars 2019, arkiverad). SPF beskrivs också i denna RFC: länk. – SPF stod först för Sender permitted from. – Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om Domainkeys och DMARC.

[e-post] [spam] [öppen källkod] [ändrad 18 mars 2019]