Sender policy framework

(SPF) –– en teknik som motarbetar spam genom att göra det svårt att för­falska av­sändar­adresser i e-post (spoofing). – SPF är ett tillägg till det vanliga e‑postprotokollet SMTP. Enkelt uttryckt innebär SPF att varje domän på en server publicerar en lista över de äkta av­sändar­adresser som finns på domänen. Inter­net­opera­törers servrar kan därför lätt kolla ifall en uppgiven avsändar­adress är äkta. – SPF är skrivet i öppen källkod av Eric Raymond. – Läs mer på openspf.org. (SPF stod först för Sender permitted from.) –– Se också Sender ID, ett förslag om att kombinera SPF med Microsofts Caller ID, samt om Domainkeys och DMARC.

[e-post] [spam] [öppen källkod] [ändrad 31 januari 2019]