sex sigma

noll fel som mål vid förbättring av tillverkning och affärs­processer. – I stället för att man bara rättar fel efter att de har uppstått ska till­verk­ningen eller processen ändras så att inga fel uppstår. – Namnet: Sigma betecknar en statistisk standard­avvikelse. Sex sigma står för en väldigt stor avvikelse (åt önskat håll) för det för­väntade medel­värdet för antalet fel. Det motsvarar högst 3,4 fel av en miljon möjliga fel (en produkt kan ha flera fel). – På engelska: six sigma.

[innovation och produktion] [ändrad 2 oktober 2020]

Dagens ord: 2015-03-27