SGI

tidigare Silicon Graphics Incorporated – till­verkare av kraft­fulla datorer för digital bildbehand­ling och andra be­räk­nings­kräv­ande app­li­ka­tion­er. Köptes i november 2016 av Hewlett Packard Enterprise (se pressmeddelande). Företagets stor­hets­tid var på 1990‑talet. – SGI grundades 1983 av Jim Clark. Före­taget hade då egna RISC‑processorer från före­taget MIPS, som SGI köpte 1992 och knoppade av år 2000. SGI hade också en egen variant av Unix, Irix†. 1996 köpte SGI Cray Research, som år 2000 såldes vidare till Tera Computer (som sedan bytte namn till Cray Inc). I slutet av 1990‑talet råkade SGI i eko­no­misk kris. Företaget ändrade då namn från Silicon Graphics till SGI, började använda Linux vid sidan om Irix och började sälja datorer med Intel-pro­cessorer. – 2006 ansökte SGI om företagsrekonstruktion (chapter 11), och vid den följande omorganisationen försvann Irix och MIPS ur produktsortimentet. – I april 2009 blev SGI köpt av det ameri­kanska företaget Rackable Systems, som kort där­efter tog över namnet SGI. Sedan HPE tog över det företaget används SGI som modellbeteckning på vissa avancerade servrar. – Se HPE:s webbsidor.

[företag] [uppköpt] [ändrad 31 oktober 2018]