SGI

tidigare Silicon Graphics Incorporated –– till­verkare av kraft­fulla datorer för digital bild­be­hand­ling och andra be­räk­nings­kräv­ande app­li­ka­tion­er. Köptes i augusti 2016 av Hewlett Packard Enterprise. –Före­tagets stor­hets­tid var på 1990‑talet. –– SGI grundades 1983 av Jim Clark. Före­taget hade egna risc-processorer från före­taget Mips, som SGI köpte 1992 och knoppade av år 2000. SGI hade också en egen variant av Unix, Irix. 1996 köpte SGI Cray Research, som år 2000 såldes till Tera Computer (som sedan bytte namn till Cray Inc). I slutet av 1990‑talet råkade SGI i eko­no­misk kris. Före­taget ändrade då namn från Silicon Graphics till SGI, började använda Linux vid sidan om Irix och började sälja datorer med Intel-pro­cessorer. –– 2006 ansökte SGI om konkurs­skydd (”chapter 11”), och vid den följande om­orga­ni­sa­tionen för­svann Irix och Mips ur pro­dukt­sorti­mentet. –– I april 2009 blev SGI köpt av det ameri­kanska före­taget Rackable Systems, som kort där­efter tog över namnet SGI. – Se sgi.com. – Över­ens­kommelsen om att HPE köper SGI för 275 miljoner dollar till­känna­gavs i augusti 2015, men måste godkännas av konkurrens­myndigheterna innan den kan förverkligas. Tills vidare är SGI ett själv­ständigt företag.