Sholes, Christopher

amerikansk uppfinnare, 1819—1890, uppfinnare av skrivmaskinen av 1900-talsmodell och upphovsman till qwerty-tangent­bordet. – Sholes skriv­maskin (även känd som Sholes-Gliddens skriv­maskin efter en medarbetare) var inte den första skriv­maskinen, men det var den första av den typ som an­vändes på 1900-talet: den hade tangenter, typ­armar, färgband och vals, och den var byggd så att maskin­skrivaren hela tiden kunde se vad hon skrev på papperet. (På tidigare skriv­maskiner skrev man på baksidan av valsen, så maskin­skrivaren såg inte texten förrän hon tog ur papperet.) Sholes uppfann också skift­tangenten. – 1873 sålde han konstruk­tionen till Reming­ton, som sedan började sälja den första industriellt tillverkade skriv­maskinen. – Sholes kon­stru­erade med avsikt qwerty-tangent­bordet så att man inte skulle kunna skriva för fort: om man skrev för fort trasslade typ­armarna nämligen in sig i varandra. – Dess­utom såg Reming­ton, för säljarnas skull, till att man kunde skriva ordet type­writer på översta raden. – Mer i Wikipedia. – Jämför med dvorak-tangent­bordet och KALQ.

[för- och bihistoria] [personer] [ändrad 16 september 2018]