Silicon Graphics ⇢

uppköpt amerikansk datortillverkare – ville sedan våren 1999 bara kallas för SGI†.

[företag] [uppköpt]