Singularity university

institut som utbildar människor för att ta sig an stora ut­maningar. Bland utmaningarna nämns energi, fattigdom, global hälsa, livs­medels­för­sörj­ning, miljö, rymd, säkerhet, utbildning och vatten­för­sörj­ning. – Sin­gu­lar­i­ty university är kanske mest känt för sina avancerade sommar­kurser som anordnas i sam­arbete med bland annat Google och Unicef. Singularity uni­ver­si­ty har också andra kurser. – Trots namnet är det inget universitet i formell bemärkelse: det är en registrerad väl­gören­hets­organisation. – Sin­gu­lar­i­ty university grundades 2008 av Peter Diamandis från stiftelsen Xprize och av Ray Kurz­weil. Namnet syftar på Ray Kurz­weils tes om singu­la­ri­tet­en. – Singularity university tog 2012 över en del av Singularity institutes verk­sam­het, varvid institutet bytte namn till Machine in­tel­li­gence research institute, Miri. – Se su.org.

[forskning]