skadeprogram

(malware, på svenska också skadligt program eller sabotageprogram) –– program som har utvecklats för att ställa till skada eller störningar i någon annans it-system, eller för att samla in information i smyg. Kallas också för skadlig kod. –– Äldre sabotage­program, som data­virus, ställde till problem omedelbart. Nyare sådana program installeras utan användarens vetskap på en dator, ofta utan att ställa till skada på just den datorn, men de angriper sedan, ofta efter vänte­tid, andra datorer via internet eller lokala nät. Detta gör det svårare att spåra ursprunget. – – Exempel på sabotage­program är infektioner som datavirus och maskar samt smyg­program som trojanska hästar, spion­program och spök­program (rootkits). –– Läs också vad Datatermgruppen (länk) skriver. –– Se också botnät och oönskade program.

[it-säkerhet] [skadeprogram] [ändrad 27 maj 2017]