skräpminnesinsamling ⇢

(garbage collecting) – se sophämtning.