skriftprofil

(writeprint) – ordval, stavning och annat som kännetecknar skribenter. – Skriftprofilen kan fastställas med statistiska metoder och kan användas vid bedömningen av vem som har, eller inte har, skrivit en text. – Även stilometriska kännetecken (handstil, uppställning av text) kan ingå i skriftprofilen. – Engelska writeprint anspelar på fingerprint. – Se också profil.

[språkteknik] [ändrad 28 april 2021]