skriptspråk

(scripting language) – språk för programmering av skript. – Sådana språk brukar vara inter­prete­rade språk: källkoden kompi­leras alltså inte, utan den översätts vid körningen till maskin­kod. Detta är bland annat för att källkoden ska vara lätt att granska och ändra, eftersom det ofta är enskilda användare som programmerar skript för eget behov. Det finns tusentals skriptspråk för olika ändamål, till exempel Javascript, Perl, PHP, Python, Ruby och många fler. Det finns också vanliga programspråk som lämpar sig för programmering av skript.

[programspråk] [ändrad 26 juli 2017]