skriptspråk

(scripting language) – språk för programmering av skript. Sådana språk brukar vara inter­prete­rade språk: källkoden kompi­leras alltså inte, utan den översätts vid körningen till maskin­kod. Detta är bland annat för att käll­koden ska vara lätt att granska och ändra, eftersom det ofta är enskilda användare som pro­gram­merar skript för eget behov. Det finns tusen­tals skript­språk för olika ändamål, till exempel Javascript, Perl, PHP, Python, Ruby och många fler. Det finns också vanliga programspråk som lämpar sig för programmering av skript.

[programspråk] [ändrad 26 juli 2017]