SLAPP

kort för strategic lawsuit against public participa­tion – i USA: stämning som metod att be­gränsa yttrandefriheten. Kallas också för lawfare (law+warfare). – Personer eller organisationer som kritiserar stor­företag eller mäktiga personer eller som av­slöjar miss­för­hållanden stäms för förtal, in­trång i upphovs­rätt eller något annat. I USA kan det vara effektivt, eftersom den svarande i ett civil­mål be­talar sina egna kostnader, även om hon frias. Därför finns det i flera del­stater anti‑SLAPP‑lagar som ger dom­stolen möjlig­het att av­visa stämningar som i själva verket riktar sig mot den svarandes yttrande­frihet. – Se också cyberSLAPP lawsuits och chilling effect.

[förkortningar på S] [juridik] [yttrandefrihet] [ändrad 31 januari 2020]