Smaranda Bara-fallet

utslag i EU-domstolen som säger att en myndighet inte får överlämna uppgifter om en person till en annan myndighet utan den berörda per­son­ens tillstånd. Utslaget väntas få konsekvenser för han­te­ringen av per­son­upp­gifter i EU‑länderna. – Domstolens utslag kom i oktober 2015 och gällde den rumänska medborgaren Smaranda Bara. Hon hade gått till domstol därför att rumänska skatteverket utan att fråga henne om lov hade överlämnat uppgifter om henne till den rumänska för­säk­rings­kassan, som sedan krävde henne på förfallna sjukförsäkringsavgifter. EU‑dom­stolens utslag var att över­läm­nan­det av personuppgifter inte var förenligt med EU‑rätten. – Se domstolens utslag.

[eu][personuppgifter] [rättsfall och skandaler] [6 april 2017]

Dagens ord: 2017-06-30