smygavläsning

(på engelska skimming, försvenskat till skimning) – olovlig kopiering av informa­tionen på konto­korts magnet­remsa (i syfte att begå kontokorts‑bedräg­eri): mot­svar­ande med annan informa­tion, till exempel på RFID‑etiketter. Det räknas i lagen som dator­bedräg­eri. – Eng­elska to skim kan också betyda att skumma igenom text, att skumma mjölk (eller andra vätskor), även: att stjäla ur kassan. – Jäm­för med det lagliga swipe (dra).

[it-säkerhet] [juridik] [ändrad 20 november 2017]