So.cl

nerlagt socialt nätverk från Micro­soft, avsett för studerande. Syftet var att de skulle kunna hitta andra studerande med samma intressen och kunna utbyta kunskap och erfarenheter. Öppnades i maj 2012 men hade då körts i tysthet sedan slutet av 2011, och lades ner den 15 mars 2017.

[nerlagt] [sociala nätverk] [utbildning]