spim

spam som sprids via snabbmeddelanden. Ordet kommer av spam och förkortningen im för instant messages (snabbmeddelanden). Spim skickas av program som loggar in maskinellt på snabbmeddelandetjänster under påhittade namn och skickar meddelanden till andra deltagare. (Det är därför som en del snabbmeddelandetjänster har infört robotfilter vid registrering och inloggning.)