sponsrad

(sponsored) –– om toppdomäner: toppdomän som, genom en bransch­organisation, ställer särskilda krav för registrering av domäner. –– Skill­naden mot be­gränsade (restricted) topp­domäner är att kraven ställs av fri­stående orga­nisa­tioner, sponsorer. Sponsrade topp­domäner är till exempel aero för flyg­branschen, asia för Asien, Stilla­havs­området och Australien, coop för kooperativ, museum och tel. De sponsras av olika bransch­orga­nisa­tioner. –– Se också sponsrad länk.