språkteknologi

(natural language processing) – datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­tekno­logi ingår sådant som maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora text­massor. Grunden består i att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har fram­ställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälp­medel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknologi är en tillämp­ning av data­lingvistik.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 4 juni 2019]