språkteknologi

(natural language processing) – datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­tekno­logi ingår sådant som maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora textmassor. Grunden består i att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har framställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälpmedel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknologi är en tillämpning av datalingvistik.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 4 juni 2019]