Standard content archive management

(SCAM) – ett system för lagring av digital information i sökbar form med hjälp av metadata, först utvecklat 2002 på KTH i Stockholm. – Standard content archive management är ett bidrag till den semantiska webben. Målet är att digitalt material – text, bilder, video, ljud, som finns på webbplatser eller i arkiv – ska vara sökbart med hjälp av beskrivande termer (ämneskategorier), som i en bibliotekskatalog, inte bara med hjälp av filnamn och ord som ingår i textfilerna. – Läs mer på sourceforge.net/projects/scam. (Systemet hette först Standardized content archive management, senare Standardized contextualized access to metadata.)

[informationshantering] [ändrad 22 januari 2023]