stream control transmission protocol

(SCTP)protokoll utvecklat för telefoni över internet, avsett att användas tillsammans med IP. Det används alltså i stället för TCP. – SCTP är utvecklat för att klara jämn, kontinuerlig överföring av data, så att telefonsamtal ska kunna ske utan avbrott och väntetider. Det kan också hantera samma signalering (överföring av signaler som styr kommunikationen) som i gammaldags telefoni. SCTP har också stöd för så kallad multihoming. – Läs mer om SCTP i Wikipedia.

[internet] [telefoni] [ändrad 12 april 2018]