strömaggregat

anordning som omvandlar ström från vägguttag (230 volt) till ström med annan, vanligtvis lägre, spänning och / eller strömriktning (växelström eller likström). – Strömaggregat behövs för att strömmen ska kunna användas i datorer eller annan utrustning med behov av annat strömslag än 230 volt växelström. Stationära datorer brukar ha inbyggda strömaggregat, medan bärbara datorer och mobiltelefoner har separata strömaggregat. – På engelska: power supply unit, förkortat PSU, eller bara power supply. – För utrustning som också kan drivas med batterier talar man också om batterieliminatorer. – Strömaggregat kan vara traditionella transformatorer och likriktare eller använda pulserande strömförsörjning. – Språkligt: Nätaggregat är en vanligare benämning, men eftersom nät kan syfta på datornätverk är strömaggregat en bättre benämning.

[elektrisk ström] [ändrad 15 november 2019]