stycklista

lista över alla delar som ingår i en produkt. Kallas ibland på svenska för BOM-lista efter engelska bill of materials, förkortat BOM.

[produkter] [ändrad 16 oktober 2019]