Sun

Sun Microsystems – tidigare amerikanskt dataföretag, sedan 2010 del av Oracle. Sun var specialiserat på Unix och avancerade servrar. – Sun hade en egen processorkonstruktion, Sparc, och en egen version av Unix, Solaris. Dessutom utvecklade Sun programspråket Java. – Sun grundades 1982 som Stanford University Network. Företaget började verksamheten med att bygga arbetsstationer av standard­komponenter. Arbetsstationer var Suns huvudprodukt till början av 1990‑talet, sedan blev huvud­produkten servrar. Under 00‑talet blev det svårt för företaget att hävda sig på marknaden, eftersom billiga servrar baserade på persondatorteknik blev vanliga. I slutet av 00‑talet definierade sig Sun därför som mjuk­varu­företag. – Sun köpte i början av 2008 det svenska databasföretaget MySQL, vilket ledde till misstankar om intressekonflikter när Oracle köpte Sun. – Oracle använder fortfarande Sun som varumärke för hårdvaruprodukter (se här), men Sun existerar inte längre som bolag.