Swedish network users’ society

(SNUS) – en förening för svenska nät­verks­tekniker. – SNUS grundades på 1980‑talet, och var 1991 med om att starta Sveriges första inter­net­­operatör, Swipnet (1994 in­­för­­livat med Tele2, nerlagt som varumärke). SNUS delade sedan 2001 varje år fram till 2015 ut IP‑priset. – Se snus.se.

[nätverk] [yrkesorganisationer] [ändrad 2 september 2022]