Tablet PC

(Windows XP Tablet PC Edition)

  1. – version av Windows XP för penn­datorer av av typ surf­platta. (Se också tablet.) – Tablet PC kunde över­sätta hand­skriven text till text­filer, och var också för­be­rett för tal­igen­känning. Man kunde göra hand­skrivna an­teck­ningar och rättelser direkt på skärmen. – Datorer med Tablet PC kunde kom­plet­teras med tangent­bord, och an­vändas som skriv­bords­datorer. Tablet PC lanserades i slutet av 2002. Det fick inga direkta efter­följare. I stället hade Windows Vista och senare versioner av Windows möjlig­het att köras på penn­datorer utan ändringar. – Läs mer på Micro­softs webbsidor (länk);
  2. – dator som är (var) avsedd för Tablet PC.