TAI

temps atomique international – internationell atom­tid – den internationella tidsskalan för atomtid. Den anger tiden som ett genomsnitt av tidsangivelserna från 200 atomur. En sekund enligt TAI är alltid exakt lika lång. TAI används inte för att ställa klockor, eftersom den under årens lopp har börjat avvika från astronomisk tid,  men den anger takten för den internation­ella standardtiden UTC. – Läs mer under tidsskala.

[förkortningar på T] [tidmätning] [ändrad 20 november 2019]