Taligent

företag som drevs gemensamt av Apple och IBM i början av 1990‑talet, och som skulle utveckla ett nytt operativsystem för PowerPC-processorn. Men varken Apple eller IBM hade någon användning för det tänkta ope­ra­tiv­systemet, som också skulle heta Taligent, så företaget lades slutligen ner 1998. Apple hade då redan börjat arbeta på operativsystemet Copland (som inte heller blev något) och där­efter på det som skulle bli OS X (numera macOS). – Läs mer om Taligent i Wikipedia.

[it-historia] [operativsystem]