TC-tal

i typografi: tecken per cicero. – TC‑tal är ett numera sällan använt mått på hur mycket utrymme text i en stil tar på bredden. Om man vet hur många tecken som ingår i en text multiplicerar man med TC‑talet och får då ett ungefärligt mått på hur mycket plats texten tar på bredden (alltså som om man tänker sig texten utskriven på en enda lång rad). – Det måttet säger inget om hur mycket plats text­massan tar på höjden. För att beräkna det måste man utgå från rad­längden och räkna ut hur många rader det blir, sedan multi­pli­cera antalet rader med kägeln (rad­av­ståndet). – TC‑talet baseras statistiskt på samtliga tecken i stilen med hänsyn till att olika tecken är mer eller mindre vanliga i text. – Omfångs­beräk­ning med TC‑tal har fallit ur bruk sedan datoriserad typo­grafi blev det vanliga. Man kan numera se direkt på bild­skärmen hur stort utrymme en text­massa tar. – Jäm­för med tecken­storlek och se också förkortningen TC.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]