TC-tal

i typografi: tecken per cicero. – TC‑tal är ett numera sällan använt mått på hur mycket utrymme text i en bestämd stil tar på bredden. Om man vet hur många tecken som ingår i en text multiplicerar man antalet med TC‑talet för den stil som ska användas. Då får man ett ungefärligt mått på hur mycket plats texten tar på bredden (alltså som om man tänker sig texten utskriven på en enda lång remsa). – Men det måttet säger inget om hur mycket plats text­massan tar på höjden. För att beräkna det måste man dividera med den avsedda radlängden för att räkna ut hur många rader det blir och sedan multiplicera antalet rader med kägeln (radavståndet). – TC‑talet baseras statistiskt på samtliga tecken i stilen med hänsyn till att olika tecken är mer eller mindre vanliga i text. – Omfångsberäkning med TC‑tal har fallit ur bruk sedan datoriserad typo­grafi blev det vanliga. Man kan numera se direkt på bildskärmen hur stort utrymme en textmassa tar. – Jämför med teckenstorlek och se också förkortningen TC.

[förkortningar på T] [typografi] [ändrad 13 februari 2020]