TCP

transmission control protocol – den del av internet-protokollet TCP/IP som sköter om och övervakar överföringen (transmissionen) av meddelanden från avsändardator till mottagardator. TCP ser till att meddelandena kan sättas samman i rätt ordning hos mottagaren (de kommer inte nödvändigtvis fram i rätt ordning) och att de inte ändras på vägen. – TCP före­kommer i praktiken aldrig utom tillsammans med IP, men för särskilda ändamål på internet finns det alternativ till TCP som RTP, SCTP och UDP.

[förkortningar på T] [internet] [ändrad 4 februari 2018]

Dagens ord: 2017-01-28