TCP

transmission control protocol – den del av internet‑protokollet TCP/IP som sköter om och övervakar överföringen (transmissionen) av meddelanden från avsändardator till mottagardator. – TCP ser till att meddelandena sätts samman i rätt ordning hos mottagaren (de kommer inte nödvändigtvis fram i rätt ordning) och att de inte ändras på vägen. – TCP förekommer i praktiken alltid tillsammans med IP, men för särskilda ändamål finns det alternativ till TCP som RTP, SCTP och UDP. – Läs också om det nyare alternativet QUIC.

[förkortningar på T] [internet] [ändrad 23 februari 2023]

Dagens ord: 2017-01-28