Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen tekniskt ogenomförbart. – Senare har Telepathys glas­ögon konstruerats om för att man ska kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen är utvecklad för industri­ellt bruk och ser ut därefter. – Se telepathywear.com.

[glasögon] [ändrad 22 maj 2019]

Dagens ord: 2015-04-20