textbubbla

litet fönster med några rader text till exempel en förklaring eller ett namn. Textbubblor visas när man drar muspekaren över vissa punkter på bildskärmen utan att klicka, och de försvinner så snart man flyttar muspekaren.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 31 december 2018]