thesaurus

databas i katalogform – förteckning över vad som finns i en databas, till exempel en lista över personnamnen i ett personregister. Grundbetydelsen av thesaurus är ordbok med synonymer och andra besläktade ord. I biblioteksvetenskap är en thesaurus en systematisk förteckning över de ord som kan och får användas för kategorisering.