third-party

(som i third-party vendor, third-party developer, etcetera) – fristående företag som på eget initiativ utvecklar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt.

[företagstyper] [ändrad 9 februari 2020]