tidskvantum

kort tid (bråkdel av sekund) då en av flera processer som körs samtidigt i samma dator får använda datorns processor. – Multikörning, alltså det att en dator kör flera program samtidigt, är möjlig därför att programmen, eller rättare sagt processerna, turas om att använda processorn. (Varje program körs som en eller flera processer.) I operativsystemstyrd multikörning ser operativsystemet till att alla aktiva processer får tillgång till processorn i tur och ordning. De tilldelas alltså varsitt tidskvantum. Tidskvantum brukar vara högst en tiondels sekund. – På engelska: time slice.

[processorer] [programkörning] [ändrad 31 juli 2019]