titel

(title) – i webbpublicering: en webbsidas namn, så som det anges i titelraden eller på sidans flik i webbläsaren. I webbsidans källkod (html-koden) anges sidans titel med taggen title.