tjärgrop

tarpit, teergrube – avsiktligt långsam e‑postserver, inställd så för att försvåra spammande. Det finns flera besläktade metoder:

  • – Tarpitting innebär att servern försvårar spammande genom att vänta några sekunder mellan varje adressat om ett mejl har många mottagare. Det märks knappt om man skickar mejlet till ett fåtal mottagare, men om man skickar till tusentals adressater (och då är det troligen spam) tar det många timmar;
  • – Teergrube innebär att en server som förmedlar e‑post skickar meddelandet ”var god vänta” till avsändarens e‑postserver, som då måste hålla många förbindelser öppna (en för varje adressat). Det leder till att utsändningen går mycket långsamt eller till att servern kraschar. Den metoden måste användas med omdöme, bara mot kända spammares servrar, eftersom den annars drabbar icke-spammare också. (Teergrube är ett tyskt ord som betyder ’tjärgrop’.)