TLA department

avdelning utan känt ändamål, troligen upprättad efter att någon hög chef har hört talas om en ny trend. – Se TLA.

[företag och ekonomi] [jargong] [ändrad 12 augusti 2019]