tm

.tmlandsdomän för Turkmenistan. Används ofta av företag, främst i engelskspråkiga länder, eftersom tm kan stå för trademark (varumärke).

[landsdomäner] [5 november 2017]