token ring

”turordningsnät” – en teknik för lokala nätverk, patenterad av svensken Olof Söder­blom (född 1940). – Token ring är dels en teknisk princip, dels en produkt från IBM som an­sluter till IEEE:s standard 802.5. Token ring löser problemet med kolli­sioner (det att två datorer i samma nät­verk skickar meddelanden sam­tidigt) i lokala nät genom att låta en turmarkör (token) cirkulera mellan datorerna. Bara den dator som för ögonblicket har turmarkören får sända. Tekniskt är turmarkören ett cirkulerande tomt meddelande som den dator som vill sända markerar som upptaget, adresserar, fyller med innehåll och skickar vidare. När meddelandet når mottagardatorn kopierar den innehållet, återställer det cirkulerande meddelandet som tomt, markerar det som ledigt och skickar vidare. – Olof Söderblom kom på idén till token ring i slutet av 1960‑talet när han var data­chef på Handelsbanken, och han ansökte då om patent i USA. Patentet be­viljades inte förrän 1981. Då hade flera företag ut­vecklat liknande lösningar, men när patentet väl hade beviljats blev de tvungna att betala avgift till Söderblom. Tack vare stöd från IBM var token ring framgångsrikt under 1980‑talet, men på 1990‑talet trängdes det ut av ethernet.

[nätverk] [ändrad 3 december 2018]