tokenization

  1. – i it-säkerhet: ersättning av känsliga data med tecken­följder som är oan­vänd­bara för utom­stå­ende, om de kommer över dem. –– Med känsliga data menas främst person­upp­gifter och lösen­ord. Dessa uppgifter byts av en särskild funktion i it-sys­temet ut mot slump­mässiga tecken­följder (tokens) som fungerar inom ramen för säker­hets­systemet. –– Se ut­för­lig be­skriv­ning i Wiki­pedia* (länk). – Token­ization är inte samma sak som kryp­te­ring;
  2. – i språkvetenskap: ersättning av ord och uttryck i text med tecken­följder. Används i text­analys.