topologi

om nätverk: schematisk beskrivning av hur enheterna i ett datornätverk är sammankopplade. – En topologi be­skriver med enkla geo­metriska modeller hur datorer och annan ut­rustning är anslutna till varandra. Man ren­odlar strukturen genom att tänka sig att alla böjda och till­trass­lade kablar rätas ut. Vanliga topo­logier är stjärn­­formad, hier­arkisk, ring­formad och mesh (spindel­nät). – Ordet: Topo­­logi är den gren av matematiken som handlar om be­ständiga egen­­skaper hos föremål som kan böjas, vridas och deformeras, som rep, tygstycken och elastiska föremål – ”geometri utan mått”. Att avgöra om en knut kan lösas upp är en topologisk uppgift. – Topos är grekiska för plats. – På engelska: topology.

[matematik] [nätverk] [ändrad 3 december 2018]

Dagens ord: 2017-10-20