topologi

om nätverk: schematisk beskrivning av hur enheterna i ett datornätverk är sammankopplade. – En topologi be­skriver med enkla geo­metriska modeller hur datorer och annan ut­rustning är anslutna till varandra. Man ren­odlar strukturen genom att tänka sig att alla böjda och till­trass­lade kablar rätas ut. Vanliga topo­logier är stjärn­­formad, hier­arkisk, ring­formad och mesh (spindel­nät). – Ordet: Topo­­logi är den gren av matematiken som handlar om be­ständiga egen­­skaper hos föremål som kan böjas, vridas och deformeras, som rep, tygstycken och elastiska föremål –– ””geometri utan mått””. Att avgöra om en knut kan lösas upp är en topologisk uppgift. – Topos är grekiska för plats. – På engelska: topology.

[matematik] [nätverk] [ändrad 3 december 2018]

Dagens ord: 2017-10-20