totalsträckskryptering

(end-to-end encryption, E2EE, även: ändpunktskryptering, helvägskryptering)kryptering där bara sändare och mottagare kan läsa meddelandena i klartext. – Totalsträckskryptering innebär att routrar, switchar eller annan nätverksutrustning som meddelandet passerar på väg mellan avsändare och mottagare vidarebefordrar meddelandet utan att dekryptera det. Ingen som har möjlighet att avläsa meddel­an­den på väg från sändare till mottagare (nätoperatörer, hackare, eventuellt polis eller säkerhetstjänst) antas ha tillgång till nyckeln, så de kan därför bara läsa den för dem obegripliga kryptotexten. – I kryptosystem som användarna själva installerar, som PGP, är totalsträckskryptering en självklarhet – nätoperatören förmedlar ju innehållet i befintligt skick utan att bry sig om ifall det är krypterat eller inte. System där krypterade meddelanden först sänds till en server, som dekrypterar dem och sedan skickar dem vidare, eventuellt efter att ha krypterat dem på nytt, är däremot inte totalsträckskrypter­ing. Det kallas för delsträckskryp­te­ring. – Förutsättningen för att totalsträckskryptering ska vara möjlig är att kryptosystemets mjukvara och de nycklar som behövs finns hos sändare och mottag­are. Det måste också finnas ett säkert sätt för parterna att utväxla nycklar utan att blanda in någon tredje part – se asymmetrisk kryptering.

[kryptering] [ändrad 30 januari 2023]

Dagens ord: 2017-02-20