trema

tecknet ¨ (två prickar) när det står över en vokal. – Trema används normalt inte på svenska. Prickarna över ä och ö är inte trema. På franska och andra språk markerar trema att den andra av två vokaler intill varandra ska uttalas för sig: noël (jul) uttalas alltså ”no‑el”, inte nöl som det skulle bli (ungefär) utan trema. – Trema kan också markera att en vokal ska uttalas, inte ska vara stum, som i det engelska namnet Brontë (uttalas ”bronté”). Trema kallas också för dieresis – det är ett annat namn för samma tecken. – Språkligt är prickarna över ä, ö och ü något annat än trema/dieresis, eftersom de är delar av bokstäver, inte tillägg. – På engelska kallas prickarna ofta för umlaut, oavsett vilken sort det är. – Se också dödtangent.

[tecken] [ändrad 19 januari 2022]