Tru64

Tru64 Unix – sedan 1999 namnet på den numera avvecklade Unix-version som Digital† utvecklade för datorer med Alpha-processor†. Tru64 hette först Digital Unix†, ännu tidigare OSF/1†, men när Compaq† köpte Digital ändrades namnet. Sedan 2002 äger Hewlett-Packard† (numera HPE)  Tru64. – HP/HPE har också sedan länge ett eget Unixutförande, HP‑UX. Utvecklingen av Tru64 har upphört. Enligt numera borttagna uppgifter på HPE:s webb­sidor skulle Tru64 under­hållas åtminstone till 2012.

[avvecklat] [unix] [ändrad 29 januari 2018]