tur-och-returtid

(round trip time, RTT) – i datakommunikation: den tid som det tar för ett enstaka paket att överföras från klienten till servern och tillbaka igen. (Detta är något annat än svarstid.)

[datakommunikation] [ändrad 15 oktober 2018]