Turing, Alan

Alan Turing.
Alan Turing.

engelsk matematiker och datorpionjär (1912——1954). –– 1936 beskrev Alan Turing en teoretisk modell av ett dator­­program och en dator, det som numera kallas för en Turing­­maskin. Det gjorde han i en mate­ma­tisk-logisk upp­sats om det så kallade stopproblemet. Artikeln har blivit en klassiker inom data­veten­skapen. (Läs också om Alonzo Church och Church-Turings hypotes.) – Under andra världs­­kriget arbetade Turing på Bletchley Park med att knäcka tyskarnas kryptering. Han kon­­stru­erade där maskinen ”The Bombe” som de­­chiff­re­rade med­del­an&shyden som hade krypterats med tyskarnas kryptering­sapparat Enigma, men han var på sin höjd in­­spira­tör till datorn Colossus. –– Efter kriget, 1946, kon­struerade han datorn ACE, och 1948 deltog han i kon­­struktionen av Man­chester Mark 1. – 1950 beskrev han det som numera kallas för Turing­­testet i en artikel som blev en ban­­brytare inom om­­rådet arti­ficiell intelligens. –I början av 1950‑talet studerade han också morfogenetik, det som nu kallas för fraktala former. Alan Turing var troligen också den första som programmerade en dator till att spela musik. Se denna artikel från British Museum med ljudfil (en bit ner på sidan). –– 1952 dömdes Turing för homo­­sexuella handlingar, och 1954 dog han i vad som då tolkades som själv­­mord. (Att det var själv­­mord ifråga­­sattes 2012 av pro­­fessor Jack Copeland, se denna artikel.) – I september 2009 be­klagade Stor­britanniens då­varande premiär­­minister Gordon Brown officiellt hur Turing hade be­handlats. Han er­kände att utan Turings in­satser kunde andra världs­­­krigets förlopp ha blivit mycket annor­­lunda. På jul­afton 2013 be­­nådades Turing postumt. –– Se här och här (pdf för ner­laddning). –– Turing­­priset, A M Turing Award, är upp­kallat efter Alan Turing. –– Standard­­biografin över Alan Turing är Alan Turing: The Enigma (1983) av Andrew Hodges (länk). David Lager­­crantz har skrivit en roman om Alan Turing, Synda­fall i Wilmslow (2009, se intervju i Computer Sweden). –Filmen Breaking the code från 1996 handlar om Turings liv, liksom The imitation game från 2014 (länk). –– Se också The Turing digital archive och Andrew Hodges webb­plats Alan Turing: the enigma. –– En av Turings an­teck­­nings­böcker såldes i april 2015 på auktion i New York för 1 025 000 dollar.

[alan turing] [datorvetenskap] [it-historia] [matematik och logik] [personer] [ändrad 6 juni 2017]