Turing, Alan

Alan Turing.
Alan Turing.

engelsk matematiker och datorpionjär (1912—1954). – Alan Turing beskrev 1936 en teoretisk modell av ett dator­­program och en dator, det som numera kallas för en Turingmaskin. Det gjorde han i en matematisk-logisk upp­sats om det så kallade stopproblemet. Artikeln har blivit en klassiker inom dator­veten­skapen. (Läs också om Alonzo Church och Church-Turings hypotes.) – Under andra världs­­kriget arbetade Turing på Bletchley Park med att knäcka tyskarnas kryptering. Han konstru­erade där maskinen ”The Bombe”, som de­­chiff­re­rade meddelanden som hade krypterats med tyskarnas krypteringsapparat Enigma, men han var på sin höjd inspira­tör till datorn Colossus. – Efter kriget, 1946, konstruerade han datorn ACE, och 1948 deltog han i konstruktionen av Man­chester Mark I. – 1950 beskrev han det som sedan dess kallas för Turingtestet i en artikel som blev en ban­­brytare inom området arti­ficiell intelligens. – I början av 1950‑talet studerade han också morfogenetik, det som nu kallas för fraktala former. Alan Turing var troligen också den första som programmerade en dator till att spela musik. Se denna artikel från British Museum med ljudfil (en bit ner på sidan). – 1952 dömdes Turing för homosexuella handlingar, och 1954 dog han i vad som då tolkades som själv­­mord. (Att det var själv­­mord ifråga­­sattes 2012 av professor Jack Copeland, se denna artikel.) – I september 2009 be­klagade Stor­britanniens dåvarande premiärminister Gordon Brown officiellt hur Turing hade behandlats. Han er­kände att utan Turings insatser kunde andra världskrigets förlopp ha blivit mycket annorlunda. På jul­afton 2013 benådades Turing postumt. – Se här och här (pdf för ner­laddning). – Turingpriset, A M Turing Award, är upp­kallat efter Alan Turing. – Standard­­biografin över Alan Turing är Alan Turing: The Enigma (1983) av Andrew Hodges (länk). David Lager­­crantz har skrivit en roman om Alan Turing, Synda­fall i Wilmslow (2009, se intervju i Computer Sweden). Filmen Breaking the code från 1996 handlar om Turings liv, liksom The imitation game från 2014 – se IMdB (länk). – Se också The Turing digital archive och Andrew Hodges webb­plats Alan Turing: the enigma. – En av Turings anteckningsböcker såldes i april 2015 på auktion i New York för 1 025 000 dollar.

[alan turing] [datorvetenskap] [it-historia] [matematik och logik] [personer] [ändrad 26 april 2019]