UAF

Universal authentication framework – ett system för inloggning utan lösenord. – UAF har utvecklats av FIDO Alliance. Det presenterades 2014 och kom i en andra version 2017. – UAF är knutet till användarens dator och gör att hon kan logga in på ett av flera sätt, till exempel biometriskt eller med PIN. Vilket sätt som ska användas kan bestämmas av användaren eller av den organisation som tillhandahåller datorn. Användaren kan använda UAF för att logga in på alla tjänster som är anpassade för UAF. Det krävs att användaren först registrerar sig hos Fido Alliance. – Läs mer på FIDO Alliances webbsidor (länk). – Se också U2F.

[förkortningar på U] [inloggning] [ändrad 16 maj 2022]

Dagens ord: 2022-05-21