uClinux

(eller μClinux) – avvecklat Linux-baserat operativ­system för inbyggda system. Det har till stor del in­te­gre­rats i den officiella Linuxkärnan. – uCLinux ut­vecklades först 1998 av D Jeff Dionne och Kenneth Albanowski. Deras första version kunde köras på en Palm Pilot med Motor­ola-pro­cessor. Senare ut­veck­la­des versioner för andra platt­formar, bland annat ARM‑pro­cessorer. Sedan 2015 är webbplatsen för uClinux stängd. – Namnet: uClinux utlästes you-see-Linux. Men den ur­sprungliga stavningen var μClinux med den grekiska bokstaven μ: μC stod för micro­controller (se μ). Oftast användes stavningen med vanligt u.

[inbyggda system] [linux] [nerlagt] [ändrad 20 juli 2017]