uClinux

(eller μClinux) –– avvecklat Linux-baserat operativ­system för inbyggda system. Det har till stor del integrerats i den officiella Linuxkärnan. – uCLinux ut­vecklades först 1998 av D Jeff Dionne och Kenneth Albanowski. Deras första version kunde köras på en Palm Pilot med Motor­ola-pro­cessor. Sedan utvecklades versioner för andra platt­formar, bland annat Arm-pro­cessorer. Sedan 2015 är webbplatsen för uClinux stängd. –– Namnet: uClinux utlästes you-see-Linux. Men den ur­sprungliga stavningen var μClinux: μC står för micro­controller (se μ). Oftast användes stavningen med vanligt u. –– Fler sorters Linux.