unär operator

(unary operator, på svenska också enställig operator eller monadisk operator)operator som bara kan ha en operand. Termen används i matematik och programmering. Exempel på unära operatorer är:

  • – fakultetsoperatorn, som markeras med utropstecken – till exempel 5!, som står för 5×4×3×2×1=120;
  • negation – till exempel ¬A som utläses icke A (=påståendet A är inte sant);
  • – exponenten för potens: 53 står för 5×5×5=125.

– Observera att det kan verka som om dessa operatorer kan ha flera operander, men det är en synvilla. Man kan till exempel räkna ut (3+2)!, men eftersom 3+2 står inom parentes ska det räknas ut först, och då blir det 5, alltså: 5!. Inom logiken är ¬(A∧B) (=icke A och B) en giltig sats, men bara därför att A∧B förenas av tecknet för konjunktion (logiskt och), och för tydlighetens skull står inom parentes.

[matematik] [programmering] [19 oktober 2017]