unboxing

uppackning, lådöppning – ofta: video­inspelad uppackning av en ny produkt, publicerad på inter­net. Användaren öppnar förpackningen inför kamera och tar fram, monterar och börjar använda produkten samtidigt som hon kommenterar. – Benämningen unboxing är känd sedan 2006. Tidigare talade man om unpacking eller opening.

[kuriosa] [ändrad 8 oktober 2020]

Dagens ord: 2020-10-21